Privacy & Disclaimer WellnessSpots.com

Thursday, 28th May, 2020

WellnessSpots.com is een Wellness Lifestyle Magazine dat wordt uitgegeven door Henriëtte Bokslag uit Den Haag. Haar bedrijf, Bureau Bokslag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 63450631. Alle redactieleden van Wellness Spots vinden privacy erg belangrijk en waarderen dat jij onze website bezoekt. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zetten hier uiteen hoe en waarom wij bepaalde gegevens verzamelen. *Opgesteld april 2018.

 

AVG Privacywetgeving

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het belangrijkste daarbij is het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens.

 

WellnessSpots.com wordt gehost bij Antagonist. Met Antagonist is een verwerkersovereenkomst gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens die via WellnessSpots.com worden achter gelaten. De overeenkomst is opgenomen als bijlage in de Algemene Voorwaarden van Antagonist die je hier kan bekijken.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Als je WellnessSpots.com bezoekt heb je de mogelijkheid om je gegevens achter te laten via het contactformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren en je eventueel een bericht te kunnen sturen als je daarom vraagt. Daarnaast kan je een reactie achterlaten onder een artikel of je laat gegevens achter omdat je meedoet aan een winactie.

 

Wij zijn niet voornemens om bijzondere en of gevoelige informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. De onderstaande gegevens worden alleen verzameld als jij die gegevens invult:

 

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Eventueel website.


Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

 

Wij nemen  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor je kan hebben. WellnessSpots.com verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 

 1. Verzenden van een bericht of een reactie n.a.v. het door jouw ingevulde contactformulier;
 2. E-mailen als reactie op jouw geplaatste reactie, bij een artikel of bijvoorbeeld als je een winactie hebt gewonnen;
 3. Analyseren van jouw online gedrag op WellnessSpots.com voor optimalisatie en het afstemmen van aanbod op jouw voorkeuren.


Termijn bewaren persoonsgegevens

 

WellnessSpots.com bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

 • Gegevens die je achterlaat via je een reactie onder een blogbericht/artikel blijven altijd openbaar zichtbaar, tenzij jij ons vraagt de gegevens te verwijderen;
 • Mailwisselingen worden 4 weken na afsluiting van de reden van contact verwijderd.
 • Zijn er gegevens verstrekt voor een opdracht, dan bewaren wij de gegevens maximaal een jaar tot na eerste contact en/of factuurdatum.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

WellnessSpots.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van WellnessSpots.com zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met onze hostingpartij Antagonist ter ondersteuning op het gebied van de ICT van de website en back-ups. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief.

 

In een aantal gevallen worden er freelancers ingehuurd voor het technische onderhoud van de website. Deze personen hebben gelimiteerde toegang tot het content management systeem van Wellness Spots. Zij kunnen jouw reacties en gegevens niet inzien. Tenzij ze openbaar als reactie zijn achtergelaten.

 

De gastredacteuren van Wellness Spots hebben een eigen profiel op Wellness Spots zodat duidelijk zichtbaar is wie welk artikel heeft geschreven. Op dit moment heeft niemand, behalve de eigenaar Henriëtte Bokslag, complete toegang tot het content management systeem van Wellness Spots. *April 2018! In de toekomst is het mogelijk dat gastredacteuren gelimiteerde toegang krijgen met hun eigen profiel tot een deel van het CMS van WellnessSpots.com.

 

Cookies bewaren en tracking info analyseren

 

WellnessSpots.com maakt gebruik van cookies en Google Analytics om de website constant te kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij analytische, functionele en tracking cookies. Een cookie is tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device dat je gebruikt, (computer, tablet of smartphone). WellnessSpots.com gebruikt cookies om zorg te dragen voor een goed en snel werkende website, dat wij op basis gegevens analyse kunnen blijven optimaliseren en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

 

Daarnaast plaatst WellnessSpots.com cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Jouw surfgedrag op WellnessSpots wordt geanalyseerd via Google Analytics zodat wij op maat gemaakte content op het juiste moment kunnen aanbieden. De eerste keer dat jij WellnessSpots bezoekt ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarbij heb ik voor Google Analytics de laatste drie cijfers van het IP-adres gemaskeerd, heb ik ‘gegevens delen’ uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Op WellnessSpots.com worden ook cookies geplaatst door derden. In dit geval zijn derden bedrijven zoals adverteerders waarmee wordt samengewerkt en/of de sociale media-bedrijven waarmee Wellness Spots promotie maakt. Onder andere de onderstaande gegevens zijn zichtbaar:

 

 • IP-adres;
 • Apparaat type- en locatie;
 • Browser die je gebruikt om de website te bekijken;
 • De tijd die je doorbrengt op de website;
 • Welke pagina’s je bekijkt voor hoe lang.

 

Op WellnessSpots wordt gebruik gemaakt van diverse social media buttons zodat jij als lezer heel eenvoudig artikelen kan delen op: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, What’s App en Google+. Ook deze social media kanalen werken met cookies en wij hebben daarop geen invloed. Als je meer wilt weten over de privacy verklaring verwijzen wij naar de desbetreffende social media platformen.

 

Banners en externe links

 

Alle banners en affiliatemarketing links zorgen voor extra inkomsten zodat de lezer blijvend geïnformeerd kan worden over de beste,  leukste en meest inspirerende wellness informatie. Door op een link te klikken word je automatisch doorverwezen naar de betreffende aanbieder. Tijdens dit ‘doorlinken’ kom je op een andere link/URL terecht en blijven er zogenoemde ‘cookies’ achter op je computer.

 

Hierdoor weet de betreffende aanbieder dat je via WellnessSpots.com terecht bent gekomen op hun website. Voordeel voor Wellness Spots is dat je ons support en nog relevanter maakt. Voordeel voor jou is dat het je niets extra’s kost en je de juiste informatie hebt gevonden. Wie weet heb je dankzij een bepaalde link van een sauna korting of wellness deal kunnen genieten. Belangrijk hierin is dat je weet dat Wellness Spots niet vernatwoordelijk is voor de juistheid van de informatie op die websites en ook niet voor hun privacybeleid.

 

Onze affiliate partners zijn: Bol.com, Tradetracker, Awin, Booking.com, Daisycon, Tradedoubler en Get your guide.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Als jij gegevens op WellnessSpots.com achterlaat heb je toestemming gegeven om deze te verwerken. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WellnessSpots.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die je hebt gestuurd in te zien, te laten corrigeren en/of verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar redactie@WellnessSpots.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, stuur je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Binnen vier weken wordt er op jouw verzoek gereageerd. Wij volgen hierbij de regels van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

 

WellnessSpots.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op. Wellness Spots is beveiligd op de onderstaande manieren:

 

 • Zodra er een update beschikbaar voor het thema en de plugins worden deze geïnstalleerd;
 • Er worden dagelijks back ups van de website gemaakt;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. TLS (voorheen SSL), jouw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘HTTPS’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Deze verklaring kan ieder moment wijzigen, doordat ik wijzigingen in het beleid door kan voeren. Ik raad je daarom aan om de verklaring regelmatig te bekijken.

 

Disclaimer WellnessSpots.com

 

Alle artikelen op Wellness Spots zijn geschreven ter inspiratie voor de lezer. De artikelen zijn opgemaakt naar aanleiding van persoonlijke ervaringen, informatie verspreiding via een persbericht, een gespot nieuwsbericht, naar aanleiding van research of in opdracht van. Wellness Spots gaat alleen samenwerkingen aan die passen bij het online Wellness Lifestyle Magazine. Indien het een product review betreft dan wordt dit getest door één van de redacteuren die affiniteit heeft hiermee.

 

De artikelen bevatten altijd een persoonlijke mening, indien het door één van de redacteuren zelf is beleefd of gebruikt. Er verschijnen geen artikelen waar de redactie niet achter staat of waarvan de producten niet zijn getest. Bepaalde artikelen over bestemmingen en wellness- en/of kuurreizen zijn niet zelf getest en dienen ter inspiratie. Dit geldt voor zowel onbetaalde als betaalde (sponsored) artikelen, evenals reviews en winacties. Links naar andere websites zijn ten alle tijde ter informatie. Als het een samenwerking betreft kun je dit teruglezen in het artikel. Op de gehele website, de content, foto’s en video’s berust copyright, 2015-2018. All rights reserved. Indien er ander beeldmateriaal is gebruikt dan zijn de bronnen vermeld in het artikel of bij het beeldmateriaal.

 

Wil je onze content gebruiken, publiceren of uitgeven? Vraag dan vooraf toestemming, zie onze contact pagina en verwijs altijd terug naar WellnessSpots.com. Indien wij misbruik hiervan constateren dan wordt er met betrekking tot beeldmateriaal samengewerkt met CopyTrack die voor ons de copyright claim afhandelt.

 

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wij publiceren en wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan door onjuiste informatie op de website of een verkeerde interpretatie hiervan. Wij adviseren om vooral te vertrouwen op je eigen gezonde verstand en altijd informatie ten aanzien van  openingstijden, entreegelden etc. te controleren op de website van de desbetreffende aanbieder.

Print Friendly, PDF & Email
Volg Wellness Spots

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief:

Wellness vakantie ideeën

___________________________

Wellness cadeaubonnen overzicht

___________________________

Wellness Scheveningen – Kurhaus Spa & Beauty

___________________________

Wellness Hotels Zuid-Limburg

___________________________

Top 10 Wellness in Nederland

___________________________

Wellness Spots

Ontvang de leukste wellness tips
Meld je aan voor wellness inspiratie en de beste sauna aanbiedingen
Laat je inspireren op www.wellnessspots.com.
Dankjewel voor je inschrijving op de nieuwsbrief!